Kdo hospodaří na mém pozemku?

Máte zemědělský pozemek (louku či pole) a chcete vědět, kdo na něm hospodaří? Není to až tak složité zjistit. Poradíme Vám, jak se orientovat ve veřejném registru LPIS, ve kterém lze všechny tyto údaje zjistit.

 

LPIS (z anglického Land Parcel Information System) je registr, ve kterém se mimojiné shromažďují údaje o veškeré zemědělské půdě, na kterou berou zemědělci dotace. Nejedná se o evidenci majitelů (pro tyto účely slouží katastr), ale o informační systém o uživatelích, tj. hospodařících subjektech. V LPIS je celá řada údajů o jednotlivých polích, loukách, dílech lesa, vinicích, ovocných sadech, atd. Nás ale zajímá základní informace a tou je, kdo je hodpodářem na Vaší parcele. 

 

Základní jednotkou LPIS je tzv. půdní blok (PB) resp. díl půdního bloku (DPB). Půdní blok je souvislá zemědělsky využívaná plocha o minimální výměře 0,1 ha, zřetelně oddělená v terénu např. hranicí lesa, zpevněnou cestou nebo vodní plochou. Může se jednat o pole, louku, sad, vinici ale i vodní plochu, užívanbou k chovu ryb. Pro zjednodušení si můžeme půdní blok představit jako lán pole, který je v terénu jasně ohraničený. Půdní blok se následně může dělit na díly, na kterých hospodaří odlišní zemědělci nebo je u nich odlišné zemědělské využití. Ke každému půdnímu bloku resp. jeho dílu je pak v evidenci LPIS veden jeho uživatel. Půdní bloky nemají nic společného s katastrem a jejich hranice neodpovídají hranicím pozemků evidovaných v katastrálním operátu. Jeden půdní blok zpravidla zahrnuje několik parcel a neni neobvyklé, že jedna parcela zasahuje do několika půdních bloků. Registr LPIS je veřejný. Jeho správu zajišťuje Ministerstvo zemědělství resp. SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) a zemědělci jsou ze zákona povinní v něm evidovat svoje hospodaření.

 

Veřejný registr půdy naleznete na adrese http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis. Hlavní část této webové aplikace představuje mapové okno. Vlevo lze zapínat a vypínat jednotlivé mapové vrstvy, pravá strana pak slouží k vyhledávání a zobrazování informací.

 

 

Aplikace LPIS zahrnuje i data katastru nemovitostí a umožňuje jednoduché vyhledávání podle parcelních čísel nebo listů vlastnictví. Pokud chceme vyhledat konkrétní parcelu, vybereme si vpravo nahoře záložku Parcela, zadáme název katastrálního území, číslo parcely, případně číslo jejího podlomení a dáme vyhledat. Před vlastním vyhledáním, ještě musíme opsat kontrolní kód z obrázku. Pod vyhledávacím formulářem nám vyjede řádek s nalezenou parcelou. Po stisknutí lupy se nám pak mapové okno zvětší na vybranou parcelu. 

 

 

V mapovém okně je kresba hranic katastrálních parcel zobrazena růžově. Hranice půdních bloků, resp. jejich dílů jsou zeleně. Pokud najedete kurzorem na parcelu nebo půdní blok, ten se vysvítí a v bílém rámečku uvidíte základní údaje. Plné údaje lze zobrazit po stisknutí pravého tlačítka myši a výběru půdního bloku (označený zeleně). Informace se zobrazí vlevo dole, kde už jednoduše dohledáte informace o hospodařícím zemědělci.

 

 

Pokud chcete vyhledat všechny parcely na jednom listu vlastnictví, použijte vyhledávání podle LV. Zadání je stejné jako u parcely - je nutné vybrat název k.ú., číslo LV a opsat kontrolní kód. Po vyhledání vyskočí samostatné okno s přehledem všech parcel na vybraném LV včetně příslušnosti k jednotlivým půdním blokům a zemědělcům. Tento seznam je možné exportovat do Excelu. To se může hodit např., když chystáte nebo si chcete ověřit přehled pozemků pro uzavření pachtovní smlouvy.

 

 

Kolik je zemědělců v našem katastru a kde hospodaří?

Některé z Vás bude zajímat, jak vypadá mapa všech zemědělců v jednom katastru nebo jeho okolí a rozloha jejich polí. Může se to hodit, pokud například chcete prodat zemědělské pozemky a hledáte potenciální kupce. Pak může být velmi užitečná mapka, jako je tato:

 

 

Samozřejmě, že můžete klikat na jednotlivé půdní bloky v LPIS, ale ucelenou představu si tímto způsobem uděláte stěží. Data LPIS lze stáhnout hromadně ve formátu SHP, který pak lze načíst do specializovaných GIS aplikací. Kromě hranic půdních bloků je nutné prostřednictvím webových služeb portálu e-agri stáhnout i data o jednotlivých zemědělcích. Není to triviální a tento postup je spíše pro zdatnější ajťáky. Pro komfortní práci s evidencí pozemků a LPIS půdních bloků existuje několik profesionálních placených SW. Pokud ale nechcete ztrácet čas a peníze a stačí Vám pouze základní analýza, jako je na obrázku, neváhejte a obraťte se na nás - rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Česká půda s.r.o.

Milady Horákové 13, 3. NP, 602 00 Brno
IČ: 05231311

 

info@ceska-puda.cz
+420 605 366 627