Zjednodušeně řečeno se jedná o bonitní rozdělení zemědělské půdy v ČR, prostřednictvím bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ). Podrobně se o BPEJ dočtete na webu Státního pozemkového úřadu. Obecně platí, čím vyšší číslo BPEJ, tím je hodnota půdy vyšší. Není však výjimkou, že se pozemek o větší výměře skládá z částí pozemku o různých bonitách.

Tato informace se dá u každého pozemku zjistit na ČÚZK po zadání katastrálního území a parcelního čísla.

©2017 Česká půda s.r.o., Vytvořil PERTLIK SOFTWARE s.r.o..

Než budete pokračovat
Na webu Česká půda využíváme cookies. Nezbytné cookies jsou nutné k zajištění fungování stránek. U ostatních cookies nám můžete udělit souhlas s jejich využitím na základě Vašich preferencí. Ty můžete upravit v nastavení. Toto okno zavřete klikem na tento odkaz.