Jak probíhá naše aukce

Poté, co se na nás obrátíte, budeme potřebovat základní údaje k Vašim pozemkům: katastrální území, číslo listů vlastnictví (LV), parcelní čísla pozemků, komu a za jakých podmínek jsou pozemky propachtovány (pronajaty).


Pozemky vyhodnotíme, a do dvou dnů se ozveme s konkrétní nabídkou. Doporučíme Vám vyvolávací cenu a odhadneme možnou reálnou cenu dosažitelnou v aukci v závislosti na lokalitě, velikosti pozemků a jejich rozmístění. Pro maximální přesnost stanovení ceny nám pomůžou kopie pachtovních smluv, které jsou na dražené pozemky uzavřené se zemědělci. Vypočteme výši naší provize v případě úspěšné aukce.


Zašleme Vám k podpisu smlouvu o zprostředkování, plnou moc a společně si potvrdíme parametry aukce.


Vystavíme aukci na webu. Obešleme dopisy 70 potenciálních zájemců - vybereme je pečlivě z řad zemědělců hospodařících v dané lokalitě a velkých vlastníků pozemků. Každý z nich od nás dostane dopis s osobní pozvánkou do aukce. Současně oslovíme zájemce z naší databáze. Díky tomu zajistíme maximální konkurenci mezi účastníky aukce, čímž dosáhneme nejlepší možné ceny. Aukci inzerujeme na serveru SREALITY.CZ, případně dalších realitních portálech.


Nově používáme tzv. jednokolovou aukci, která obvykle trvá 14 dní. Během této doby se mohou účastníci (dražitelé) přihlašovat podáním prvního příhozu. Následně podávají jednotlivé příhozy až do termínu ukončení aukce. Nejvíce příhozů je podáváno většinou v posledních 30 minutách aukce. V případě, že dojde k příhozu v poslední minutě, časový limit se prodlužuje o další minutu. Vítězná cena je pro kupce konečná a obsahuje veškeré dílčí poplatky (včetně ceny za advokátní úschovu a poplatku za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí).


Vítězi aukce (kupujícímu) zašleme k podpisu kupní a úschovní smlouvu. Ihned, jak dostaneme podepsané smlouvy zpět, zašleme je k podpisu prodávajícímu.


Jakmile jsou smlouvy podepsány oběma stranami, vyzveme kupujícího, aby zaslal peníze do advokátní úschovy. Ihned pro připsání peněz na úschovní účet podáváme na katastrální pracoviště návrh na vklad. Úřad má ze zákona povinnost čekat 20 dní na případné námitky.


Po zápisu nového vlastníka do katastru nemovitostí, jsou peníze z advokátní úschovy neprodleně zaslány na účet prodávajícího, ponížené o částku naší provize.


Daň z převodu nemovitostí vyřizuje a hradí kupující. V případě zájmu kupujícího, mu můžeme připravit přiznání k dani z převodu nemovitostí.


Pokud celý proces proběhne ideálně (nečekáme zbytečně na prodlevy s podpisem smluv oběma stranami), může být vše hotovo a peníze na účtu prodávajícího do 50 dnů od podpisu smlouvy o zprostředkování.


Aukce mohou být s limitní cenou. To je vždy uvedeno v zadání konkrétní aukce. Je to minimální částka, kterou si prodávající přeje dosáhnout, a která není totožná s vyvolávací cenou, Čásku ovšem prodávající nezveřejňuje. Pokud by vítězná nabídka nedosáhla této ceny, není prodávající povinen uzavřít kupní smlouvu.


Možnost KOUPIT IHNED - prodávající si může nastavit tento limit. Pokud někdo v 1. kole nabídne částku stejnou nebo vyšší než tento limit, aukce již nepokračuje a smlouvy jsou uzavřeny s 1. zájemcem, který takovouto cenu nabídne. 

Časté otázky:


 

Kdy aukce končí?

Aukce končí úspěšně v případě dosažení ceny KOUPIT HNED, pokud je tento limit nastaven, nebo v případě úspěšné dražby. V obou případech začínáme okamžitě jednat s kupujícím o podpisu kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově.

 

Co když se nenajde kupující?

V případě, že je nastavená příliš vysoká vyvolávací cena, jedná se o příliš malou výměru pozemků, nebo v oblasti není dostatečná “konkurence” mezi zemědělci, případně velkými vlastníky pozemků, může nastat situace, že se do aukce přihlásí málo zájemců a aukce je tak neúspěšná. Stává se to však pouze v ojedinělých případech.

 

Vyplatí se využít naše služby?

S prodejem zemědělských pozemků přes internetové aukce máme dlouhodobé zkušenosti. Zrealizovali jsme přes 150 dražeb, ve kterých naši zákazníci prodali přes 1.000 ha půdy. Námi dosahované ceny jsou v průměru o 35% vyšší než ceny dosahované přímým prodejem případně prodejem přes realitní makléře za pevnou nabízenou cenu.

Zajistíme oslovení vhodných zájemců o koupi, vystavení aukce a správu celého jejího průběhu, sepsání a podání návrhu na vklad, zajištění bezpečné kupní smlouvy a smlouvy o úschově.

Vaše pozemky jsme také schopni prodat velmi rychle – celý proces od podpisu smlouvy o zprostředkování do převodu peněz na Váš účet může trvat jen 50 dní.

 

Mohu nabízet pozemky k prodeji i jinde?

Od podepsání smlouvy o zprostředkování jste zavázáni vyplatit nám provizi i v případě, že byste pozemky prodali mimo aukci po dobu 6 měsíců.

 

Mohu nabídnout pouze podíl?

Ano, podle aktuálního znění občanského zákoníku, nemají spoluvlastníci předkupní právo a můžete tak volně nabídnout k prodeji i částečný podíl pozemků. Toto se ale změní od 1.1.2018, kdy začne platit novela občanského zákoníku, která vrátí předkupní práva spoluvlastníků.

 

Jaká je odměna za zprostředkování?

Z realizace úspěšné aukce (tzn. dojde k prodeji pozemků a je uhrazena kupní cena) si naše společnost účtuje provizi ve výši 4,5 – 5% z dosažené kupní ceny. Minimální výše provize je 25.000,- Kč. V případě, že hodláte přes naše aukce dražit opakovaně, případně chcete prodávat pozemky o rozloze větší než 70 ha, připravíme Vám individuální cenovou nabídku.

 

Kdy se platí provize?

Pokud využíváte našich služeb jednorázově, platíte provizi pouze v případě úspěšné aukce, tzn. pokud je uzavřena kupní smlouva, uhrazena kupní cena a v katastru nemovitostí je zapsán nový vlastník pozemků. Na provizi neplatíte předem žádnou zálohu. Pokud je aukce neúspěšná a pozemky se nevydraží, všechny náklady spojené s přípravou aukce hradíme my. Pro zákazníky, kteří draží pozemky opakovaně, nabízíme i jiné cenové modely, kde platí za realizaci aukcí paušální částky.

 

Co provize zahrnuje?

Provize zahrnuje veškeré náklady související s aukcí včetně rozesílky pozvánek do aukce vybraným 70 zemědělcům a velkým vlastníkům, poplatky za inzerci na realitních serverech, advokátní úschovu kupní ceny a poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí.

 

Co provize nezahrnuje?

Provize nezahrnuje daň z převodu nemovitostí, kterou vyřizuje a hradí kupující.

 

Co potřebuji k prodeji?

Musíte být vlastníkem dotčených pozemků, případně mít plnou moc k jejich prodeji. Je dobré mít k dispozici pachtovní smlouvy se zemědělci, kteří na dotčených pozemcích hospodaří.

 

Jaká je ideální vyvolávací cena?

Vyvolávací cenu nastavujeme vždy individuálně na základě výměry pozemků, bonity půdy, parametrů pachtovních smluv, „konkurenčního tlaku“ mezi zemědělci v dané lokalitě a cenové mapy, která vychází z již realizovaných aukcí. Vyvolávací cena se většinou pohybuje v rozpětí 10 – 20 Kč/m2.

 

Jaké ceny můžu v aukci dosáhnout?

Opět je to velmi individuální podle lokality, kvality půdy, výměry pozemků, přístupů k pozemkům a „konkurenčního tlaku“ mezi zemědělci. V roce 2016 jsme běžně dosahovali cen 15 – 25 Kč/m2, ve vybraných lokalitách až 35 Kč/m2 a v jednom případě dokonce 59 Kč/m2. Pro orientaci se můžete podívat na přehled realizovaných aukcí na našem webu.

Kontakt

Česká půda s.r.o.

Milady Horákové 13, 3. NP, 602 00 Brno
IČ: 05231311

 

info@ceska-puda.cz
+420 605 366 627